Berkers Techniek b.v.
Indumastraat 9 - 5753 RJ Deurne
Industrieterrein Kranenmortel nr. 5355

Telefoon:  0493-310305 |  Fax: 0493-310315

Internet:  www.berkerstechniek.nl 
E-mail: info@berkerstechniek.nl

Alle rechten voorbehouden Berkers Techniek b.v. 2012
 
VOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijke aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
DISCLAIMER

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. Berkers Techniek b.v. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens. Berkers Techniek b.v. wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker. Berkers Techniek b.v. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid wordt door Berkers Techniek b.v. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Berkers Techniek b.v. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Berkers Techniek b.v. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. BerkersTechniek b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Berkers Techniek b.v. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.


2012 Berkers Techniek b.v.
Alle rechten voorbehouden. Niets van de informatie, foto's, ideŽen, concepten of andere inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in bestanden, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berkers Techniek b.v.

Berkers Techniek b.v.
Indumastraat 9 - 5753 RJ Deurne
Industrieterrein Kranenmortel nr. 5355

Telefoon:  0493-310305 |  Fax: 0493-310315

Internet:  www.berkerstechniek.nl 
E-mail: info@berkerstechniek.nl